Wonderful Grace

Wonderful Grace is een interkerkelijk gospelkoor uit Buitenpost (grens Friesland en Groningen. De groep is echt interkerkelijk, wat betekent dat de leden vanuit verschillende kerkelijke achtergronden komen. We voelen als allen verbonden in de wonderbare genade die we gekregen hebben en waar we graag van getuigen. We zingen zowel Nederlandstalig als Engelstalige. Soms zijn dat bekende gospelliederen, maar ook liederen die door onze dirigent zijn geschreven.

Het meest blij zijn we met ons eigen themaprogramma Online Church. Dit gaat over een persoon die op internet een site ontdekt waar hij zelf een kerkdienst kan maken. Dat lijkt erg handig, maar.....
Centraal staan actuele thema's als zappgedrag, maakbaarheid van de wereld en geloof, individualisme en de rol die God en kerk in je leven innemen.

Graag informeren we u hierover.

Gegevens:

Categorie: Gospelgroep Genre: Worship / Praise Plaats: Buitenpost Provincie: Friesland Contact: Bert Kingma Website: » Bezoek website  

Statistiek:

Getoond: 1599 Naar site: 599 Vernieuwd: 05 november 2021