Deum Fidentes

Het Christelijk Jongerenkoor Deum Fidentes uit Polsbroek is in mei 1983 opgericht op initiatief van de musicus en toenmalige dirigent Martin Zonnenberg. Bij de oprichting telde het koor ruim 30 leden.

Momenteel bedraagt dit aantal 60 leden, komend vanuit Polsbroek en de gehele omgeving. Sinds 1988 staat het koor onder de muzikale leiding van de musicus André van Vliet. Het koor verleent haar medewerking aan zangavonden, radio- en t.v.-opnamen, het geven van concerten en door te zingen voor de zieke of gehandicapte naaste.
Het repetoire bestaat voornamelijk uit Nederlands- en Engelstalige jeugdkoormuziek.

'Deum Fidentes' betekent: 'vertrouwen op God'. Vanuit dat vertrouwen willen de leden van het koor de wereld laten horen dat een ieder die op het Lam van God vertrouwt, niet bedrogen uitkomt.

De koorrepetities vinden plaats op maandagavond in het Dorpshuis 'Ons Dorp' te Polsbroek o.l.v. dirigent André van Vliet.
Adres: Dorp 32 (Op het terrein van de Ned. Herv. Kerk)

Jaarlijks organiseert 'Deum Fidentes' een najaarsconcert. Dit concert staat vaak in het teken van een thema of een groot muziekstuk. Zo waren daar de muziekstukken 'Olivet to Calvary' en 'Bethlehem' van J.H. Maunder en 'Love Transcending' van J.W. Peterson. Er werden themaconcerten georganiseerd rondom de thema's 'Schepping', 'Psalmen', 'De vrucht van de Geest' en 'Het leven van David'. Speciaal voor dit laatste themaconcert in 2003 heeft de dirigent een ruim twee uur durend muziekstuk geschreven.


Gegevens:

Categorie: Koor Genre: Klassiek Plaats: Polsbroek Provincie: Utrecht Contact: A. Hogendoonr Foto: Cojan van Toor Fotografie Website: » Bezoek website  

Statistiek:

Getoond: 5560 Naar site: 1416 Vernieuwd: 28 maart 2009  

Discografie:

1992 - 'Jezus is aller Heer' - CD 1995 - 'Laat heel de Wereld het zien!' - CD 1996 - 't Licht is geboren' - CD 1998 - 'In het licht van Uw liefde' - CD - 2001 - 'Glorious Night of Miracles' - CD 2008 - 'Maak Zijn naam bekend'