Gospelkoor Impact

Het koor bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste zangers en zangeressen. De leden zijn afkomstig uit Lelystad en omstreken. De leeftijden variëren van 20 tot 60 jaar. Het koor staat onder de bezielende leiding van Stephan Havelaar. Het koor tracht, door middel van zang en muziek, mensen dichter tot elkaar en mogelijk dichter tot God te brengen.

Elke donderdag wordt er gerepeteerd van 20.00 tot 22.00 in kerkcentrum “het Anker” in Lelystad. Tijdens de repetities begeleidt de dirigent op de piano of zingen we a-capella.

Het koor is voortdurend op zoek naar het nieuwe geluid. Met nieuwe nummers wordt een verrassend geluid gemaakt om het evangelie uit te dragen. Het repertoire wordt steeds ververst, maar tijdloze toppers houden het soms lang uit. Zo ontstaat een breed repertoire met diverse muziekstijlen. Er is ruimte voor de “normale” koorliederen, klassiek, moderne psalmbewerkingen en wat natuurlijk niet mag ontbreken: de Negrospiritual. Regelmatig ondergaat een muziekstuk een arrangement voordat het helemaal zo klinkt als het moet. Het muziekstuk is dan op maat voor Impact. Dan heeft het zingen ervan geweldige gevolgen, voor wie het zingt en voor wie het hoort!


Gegevens:

Categorie: Koor Genre: Worship / Praise Plaats: Lelystad Provincie: Flevoland Prijs: medewerking Contact: Daniela Dam Website: » Bezoek website  

Statistiek:

Getoond: 5226 Naar site: 1432 Vernieuwd: 07 juni 2010